ПОРІВНЯННЯ РОЗРОБЛЕНИХ НОРМАТИВІВ ОБ'ЄМУ ТА РОЗМІРНО-ЯКІСНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЕВ ГІРКОКАШТАНА ЗВИЧАЙНОГО В ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕННЯХ МІСТА КИЄВА З НАЯВНИМИ АНАЛОГАМИ


  • O. M. Lesnik Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • O. A. Girs Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ключові слова: видове число дерева, об'єм дерева, ділова деревина, дрова, відходи

Анотація

Дерева, які зростають у зелених насадженнях міста, зазнають негативного впливу урбанізованого середовища, що безпосередньо впливає на їх ріст, розвиток, а також кількісні та якісні показники. У роботі виконано порівняння значень видових чисел, а також розроблених математичних моделей об'єму та розмірно-якісної структури дерев гіркокаштана звичайного з відповідними даними для дерев кленів (ясенелистого та сріблястого). Розроблені та порівнювані нормативи належать до категорії безрозрядних, входами до яких є діаметр на висоті грудей, висота дерева та висота розгалуження стовбура дерева. Порівняння розроблених нормативів об'єму та розмірно-якісної структури дерев гіркокаштана в зелених насадженнях Києва з чинними аналогами показало значні розходження у відповідних показниках, що свідчить про актуальність виконаної роботи.

Адекватність моделі частки об'єму стовбура дерева дослідним даним відповідно дорівнює 0,87. Обчислене значення критерію Фішера (1,20) менше від критичного значення (2,69). Обчислені значення систематичної помилки та середньоквадратичного відхилення не перевищують допустимих у лісовій таксації меж і відповідно становлять 0,15% та 0,96%. Розроблені нормативи відповідають основним вимогам щодо точності лісотаксаційних нормативів і можуть використовуватися для обліку деревини, яку заготовляють під час реконструктивних робіт у зелених насадженнях.

Біографії авторів

O. M. Lesnik, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
аспірант, магістр
O. A. Girs, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
д-р с.-н. наук, професор

Посилання

Anuchin, N. P. (1982). Lesnaya taksaciya [Forest taxation]. Moscow: Lesnaya promishlenost. [in Russian].
Kashpor, S. M., & Strochynskyi, A. A. (Ed.). (2013). Lisotaksatsiinyi dovidnyk: zatv. Derzhavnym ahentstvom lisovykh resursiv Ukrainy [Guide about forest taxation]. Kyiv: Vydavnychyi dim "Vinichenko". [in Ukrainian].
Lesnik, O. M. (2016a). Osoblyvosti vplyvu urbanizovanoho seredovyshcha na povnoderevnist derev hirkokashtana zvychainoho v zelenykh nasadzhenniakh mista Kyieva [Features of urban environment influence on chestnut trees ful-timber-factor in Kyiv urban forests]. Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy, 238, 33–39. [in Ukrainian].
Lesnik, O. M. (2016b). Matematychne modeliuvannia obiemu derev hirkokashtana zvychainoho v zelenykh nasadzhenniakh Kyieva [Mathematical volume modelling of aesculus hippocastanum trees in urban forest in Kyiv]. Retrieved from: http://ejournal.studnubip.com/wp-content/uploads/2016/12/Леснік.pdf
Lesnik, O. M. (2017). Some characteristics of dimensional and qualitative structure of Aesculus hippocastanium trees in urban forest in the city of Kyiv. Scientific Bulletin of UNFU, 27(4), 48–51. https://doi.org/10.15421/40270410
Myroniuk, V. V. (2006). Normatyvy obiemu ta sortymentnoi struktury derev klena v umovakh zabudovanoi chastyny mista Kyieva [Standards for evaluation of volume and assortment structure of maple trees in the urban area of Kyiv]. Ahrarna nauka i osvita, 7(3 4), 108–113. Kyiv. [in Ukrainian].
Sortymentnie. (1984). Sortymentnie tablicy dlya takscyi lesa na kornyu [Quality list for the taxation of the growing forest]. Kyiv: Urozhay. [in Russian].
Strochynskyi, A. A., & Lakyda, P. I. (1990). Normatyvy dlia vyznachennia zapasu i sortymentnoi struktury shtuchnykh sosnovykh derevostaniv [Normative standards for determination of standing volume and sortiment structure of homogeneous pine stand] (Vol. 1, pp. 16–19). Lviv: UkrDLTU. [in Ukrainian].
Strochynskyi, A. A., Myroniuk, V. V., & Manita, O. G. (2007). Normatyvy ob'iemu ta sortymentnoi struktury derev zabudovanoi chastyny mist [Volume quality structure standards in the urban city]. Kyiv: NAU. [in Ukrainian].
Strochynskyi, A. A., Myroniuk, V. V., Girs, O. A., & Svynchuk, V. A. (2009). Normatyvy obiemu, sortymentnoi struktury i tovarnosti perestyhlykh sosnovykh derevostaniv lisiv naselenykh punktiv i zelenykh zon [Normative standards of volume, sortiment structure and merchantability of overripened pine stand in urban forest and green areas]. Kyiv: VTs NUBiP Ukrainy. [in Ukrainian].
Опубліковано
2017-08-29
Як цитувати
Lesnik, O. M., & Girs, O. A. (2017). ПОРІВНЯННЯ РОЗРОБЛЕНИХ НОРМАТИВІВ ОБ’ЄМУ ТА РОЗМІРНО-ЯКІСНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЕВ ГІРКОКАШТАНА ЗВИЧАЙНОГО В ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕННЯХ МІСТА КИЄВА З НАЯВНИМИ АНАЛОГАМИ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(5), 34-37. https://doi.org/10.15421/40270506
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство