ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ У МОДЕЛЮВАННІ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ


  • B.A. Karpinsky Львівська державна фінансова академія, м. Львів
  • I.M. Vasylkiv Львівська державна фінансова академія, м. Львів
  • A.B. Shevtsiv Львівська державна фінансова академія, м. Львів
  • О.B. Karpinska Адвокатське об'єднання "Карпінська і партнери", м. Львів
Ключові слова: моделювання, соціально-економічні процеси, сталий розвиток, еволюція, дохід, економічне зростання, класова нерівність, фінансування, глобалізація

Анотація

Виділено базові етапи моделювання соціально-економічних процесів та вагоме місце в цих дослідженнях українських учених. Зазначено, що властиво моделювання таких процесів пройшло еволюційний шлях. Нині до його можливостей додатково приділяють підвищену увагу, оскільки посилюється тиск ймовірних фінансових втрат, насамперед за неврахування тенденцій розвитку держав та окремих територій у середньо- та довготривалій перспективі. З'ясовано, що людська спільнота, в умовах глобальних змін і потрясінь у довкіллі та життєвій потребі в подальшому нарощуванні економічного зростання, зрозуміла свою пряму відповідальність за наслідки своєї практичної діяльності перед наступними поколіннями. Об'єктивно, що саме таке розуміння, незважаючи на його проблемність у постановці моделей та реальній їх реалізації, все ж, ґрунтуючись на довготривалих попередніх наукових розробках щодо моделювання соціально-економічних процесів, активізувало дослідження діалектичної проблеми, зумовило інтегрування зусиль на різних рівнях, узагальненням чого стало формування Концепції сталого розвитку.

Обґрунтовано, що сучасність доводить правоту уваги до процесу моделювання соціально-економічних процесів та вироблення адекватних нинішнім проблемам моделей, оскільки вже є низка напрямків, за якими відчувається стрімка динаміка глобального розвитку та його вплив як на людство, так і конкретну його особу. Останнє проаналізовано на основі виділення еволюції формування фундаментальних суперечностей щодо нарощування розриву у фінансовій нерівності між класами (людьми), тенденціях у розвитку комп'ютерних технологій і обчислювальної техніки (закон Мура, фізика квазівакансійних матеріалів).
Опубліковано
2015-03-19
Як цитувати
Karpinsky, B., Vasylkiv, I., Shevtsiv, A., & KarpinskaО. (2015). ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ У МОДЕЛЮВАННІ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Науковий вісник НЛТУ України, 25(3), 253-265. Retrieved із http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1162
Розділ
Екологічна економіка і сталий розвиток