КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ


  • V.V. Durytskyy Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • H.V. Durytska Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університету банківської справи", м. Львів
Ключові слова: сталий розвиток, глобалізація, індекс сталого розвитку, структура інвестицій, іноземні інвестиції

Анотація

Визначено суть концепції сталого розвитку та основні її компоненти: економічну, екологічну та соціальну. Обґрунтовано, що глобалізація – це комплексне геополітичне, геоекономічне і геокультурне явище, яке здійснює потужний вплив на всі сторони життєдіяльності суспільств, особливо на можливості їх сталого розвитку. Охарактеризовано основний індикатор сталого розвитку країн для його складових та проаналізовано місце України в світовому рейтингу за критеріями індексу сталого розвитку (ISD).

Визначено та проаналізовано основні чинники, що характеризують вплив глобалізаційних процесів на сталий розвиток України: обсяг і структура інвестицій, зокрема іноземних, структура і динаміка зовнішньої торгівлі. Визначено ключові загрози глобалізації, які можуть стати на перешкоді сталому розвитку. На основі дослідження запропоновано основні (стратегічні) етапи забезпечення сталого розвитку України.

Опубліковано
2015-03-19
Як цитувати
Durytskyy, V., & Durytska, H. (2015). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Науковий вісник НЛТУ України, 25(3), 193-199. Retrieved із http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1151
Розділ
Екологічна економіка і сталий розвиток