ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ НАПОВНЕННЯ ДІЛЯНОК МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ПРИРОДНИМ ГАЗОМ


  • Yu.G. Melnychenko Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: магістральний газопровід, нестаціонарний неізотермічний процес, моделювання, температура газу

Анотація

Здійснено огляд досліджень з вивчення закономірностей наповнення ділянок газопроводів газом. Запропоновано математичну модель нестаціонарного неізотермічного руху газу під час наповнення ділянки газопроводу. Встановлено імовірність підвищення температури газу вище допустимого значення, що може стати причиною руйнування ізоляційного покриття та виникнення аварійних ситуацій на магістральних газопроводах. Досліджено залежність величини зростання температури під час наповнення ділянок магістральних газопроводів продуктом від визначальних характеристик процесу. Розроблено номограми для практичного використання отриманих результатів в умовах виробництва.

Опубліковано
2015-03-19
Як цитувати
Melnychenko, Y. (2015). ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ НАПОВНЕННЯ ДІЛЯНОК МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ПРИРОДНИМ ГАЗОМ. Науковий вісник НЛТУ України, 25(3), 165-171. Retrieved із http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1146
Розділ
Технологія та устаткування