ЗАХИСНЕ ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ В АГРОЛАНДШАФТАХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ БАЙРАЧНОГО СТЕПУ


  • Yu.M. Bila Харківський НАУ ім. В.В. Докучаєва, м. Харків
  • L.I. Tkach Харківський НУ міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків
Ключові слова: агроландшафт, несприятливі природні явища, захисні лісові насадження, нормативи захисної лісистості

Анотація

Досліджено сучасний рівень лісомеліоративного захисту аграрних угідь регіону і запропоновано сучасні підходи щодо забезпечення ефективного захисту земель за допомогою систем захисних насаджень. Потрібну кількість захисних лісових насаджень розраховують на регіональному рівні шляхом урахування місцевих природних та антропогенних проблем, що негативно впливають на сільськогосподарське виробництво. Важливими для удосконалення просторової структури сучасних агролісоландшафтів є запропоновані прогнозні обсяги захисних лісових насаджень різних просторово-цільових форм, які ґрунтуються на сучасній нормативній базі. Їх можна використати для планування оптимальних з агроекологічної точки зору зональних агроландшафтів та забезпечення стабільного сільськогосподарського виробництва, економічної доцільності господарювання і створення належних соціальних умов.
Опубліковано
2016-04-26
Як цитувати
Bila, Y., & Tkach, L. (2016). ЗАХИСНЕ ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ В АГРОЛАНДШАФТАХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ БАЙРАЧНОГО СТЕПУ. Науковий вісник НЛТУ України, 26(3), 15-21. https://doi.org/10.15421/40260302
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство