РЕЛЯЦІЙНА БАЗА ДАНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ МІКРОСКОПІЇ


  • O. M. Berezky Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль
  • O. Yo. Pitsun Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль
  • S. O. Verbovyi Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль
  • T. V. Datsko Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського, Тернопіль
Ключові слова: реплікація, FTP-сервер, даталогічна модель, гістологічні та цитологічні зображення, master-slave

Анотація

Проаналізовано сучасні технології проектування розподілених баз даних, що дало змогу виділити їх переваги та недоліки. Розроблено даталогічну модель бази даних, що дозволило здійснювати зберігання та обмін інформацією між користувачами системи автоматизованої мікроскопії для аналізу гістологічних і цитологічних зображень. Базовими функціями розробленої системи є такі: облік пацієнтів, користувачів, автоматичне оброблення зображень, підрахунок та зберігання кількісних та якісних характеристик мікрооб'єктів, механізми комунікації між користувачами, класифікація зображень тощо. Більшість наявних систем для опрацювання будь-якого типу зображень володіють лише засобами для аналізу і не мають у своєму складі механізмів для зберігання, обміну інформації. Перевагою розробленої інтелектуальної системи автоматизованої мікроскопії є наявність модулів для збереження кількісних та якісних характеристик мікрооб'єктів. Застосування "master-slave" реплікації дає змогу розподілити навантаження між наявними серверами та здійснити резервне копіювання даних, що є незамінним у медичних системах. Спроектована даталогічна модель забезпечує мінімальне дублювання інформації та відповідає вимогам нормалізації. У майбутньому буде спроектовано нереляційну базу даних для телемедичної системи, що дасть змогу підвищити швидкість опрацювання даних.

Біографії авторів

O. M. Berezky, Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль
д-р техн. наук, професор, зав. кафедри
O. Yo. Pitsun, Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль
аспірант
S. O. Verbovyi, Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль
аспірант
T. V. Datsko, Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського, Тернопіль
канд. мед. наук, доцент

Посилання

Alper, S. B., Stevermer, J. J., White, D. S., & Ewigman, B. G. (2001). Answering family physicians clinical questions using electronic medical databases. Journal of Family Practice, 50(11), 960–965.
Berezkyi, O. M., Verbovyi, S. O., & Pitsun, O. Y. (2016). Systemy avtomatyzovanoi mikroskopii: stan ta perspektyvy rozvytku. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 2(235), 61–68. [in Ukrainian].
Berezsky, O., Dubchak, L., & Pitsun, O. (2017). Access distribution in automated microscopy system. In The Experience of Designing and Application of Cad Systems in Microelectronics, CADSM2017. Poliana-Svaliava, 360 p.
Chang, F., Dean, J., Ghemawat, S., & Hsieh, W. C. (2008). Bigtable: A Distributed Storage System for Structured Data. ACM Transactions on Computer Systems (TOCS), 26(2), 1–26. https://doi.org/10.1145/1365815.1365816
Delgado, M., SáNchez, D., MartıN-Bautista, M. J., & Vila, M. A. (2001). Mining association rules with improved semantics in medical databases. Artificial Intelligence in Medicine, 21(1), 241–245. https://doi.org/10.1016/S0933-3657(00)00092-0
Goldacre, M., Kurina, L., Yeates, D., Seagroatt, V., & Gill, L. (2000). Use of large medical databases to study associations between diseases. QJM, 93(10), 669–675. https://doi.org/10.1093/qjmed/93.10.669
Pacitti, E., Özsu, M. T., & Coulon, C. (2003) Preventive Multi-master Replication in a Cluster of Autonomous Databases*. In: Kosch H., Böszörményi L., Hellwagner H. (Eds) Euro-Par 2003 Parallel Processing, (Vol. 2790). Lecture Notes in Computer Science. Springer, Berlin, Heidelberg . https://doi.org/10.1007/978-3-540-45209-6_48
Thomson, A., Diamond, T., Weng, S.-C., & Ren, K. (2012). Calvin: Fast Distributed Transactions for Partitioned Database Systems. Proceedings of the 2012 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data. Scottsdale, Arizona, USA, May 20–24. https://doi.org/10.1145/2213836.2213838
Vucetic, M., Hudec, M., & Vujošević, M. (2013). A new method for computing fuzzy functional dependencies in relational database systems. Expert Systems with Applications, 40(7), 2738–2745. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.11.019
Wedashwara, W., Mabu, S., Obayashi, M., & Kuremoto, T. (2006). Combination of genetic network programming and knapsack problem to support record clustering on distributed databases. Expert Systems with Applications, 46, 15–23. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2015.10.006
Wiesmann, M., Pedone, F., Schiper, A., Kemme, B., & Alonso, G. (2000). Understanding replication in databases and distributed systems. Proceedings of the The 20th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS 2000) (pp. 23–31), 464 p.
Опубліковано
2017-08-29
Як цитувати
Berezky, O. M., Pitsun, O. Y., Verbovyi, S. O., & Datsko, T. V. (2017). РЕЛЯЦІЙНА БАЗА ДАНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ МІКРОСКОПІЇ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(5), 125-129. https://doi.org/10.15421/40270525
Розділ
Інформаційні технології галузі