ФІЗИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНДУКТИВНОГО НАГРІВАННЯ ТА СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ


  • Ye.P. Khunynets ТОВ "Ено меблі ЛТД", м. Мукачево
  • O.O. Shepelyuk Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • I.R. Shepelyuk Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: деревина, теплопровідність, конвекція, пароутворення, випаровування, температура, ентальпія, температурний градієнт, теплове оброблення, сушіння, теплообмінність

Анотація

Розглянуто фізичні особливості кондуктивного нагрівання і сушіння деревини. Під час нагрівання деревини відбуваються всі елементарні види теплообміну: теплопровідність, конвекція, теплове випромінювання. Описано способи нагрівання деревини і визначено найбільш придатні для різних видів деревинних матеріалів. Подано фізичні основи кондуктивного нагрівання і сушіння деревини. Визначено вплив температури нагрівної поверхні на динаміку процесу нагрівання і кінетику процесу сушіння. Досліджено, що на початку кондуктивного нагрівання деревини тепло в матеріалі переноситься шляхом теплопровідності, а в подальшому основна частина тепла передається потоком пари, ентальпія якої є більшою за ентальпію рідини. Розглянуто вплив на інтенсивність кондуктивного нагрівання і сушіння сили притискання нагрівної поверхні до матеріалу та товщини матеріалу.
Опубліковано
2015-06-25
Як цитувати
Khunynets, Y., Shepelyuk, O., & Shepelyuk, I. (2015). ФІЗИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНДУКТИВНОГО НАГРІВАННЯ ТА СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ. Науковий вісник НЛТУ України, 25(5), 174-178. Retrieved із http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1023
Розділ
Технологія та устаткування