ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ


  • V.A. Rybak Центральний НДІ комплексного використання водних ресурсів, м. Мінськ
Ключові слова: Могильов, антропогенне навантаження, екологічний стан, довкілля, забруднення, інтегральна оцінка

Анотація

На прикладі міста Могильова описано нову методику інтегральної оцінки екологічного стану. Як компоненти, що враховуються, запропоновано показники стану/наявності: атмосферного повітря, ґрунтового покриву, водних ресурсів, зелених насаджень, рівня шуму й вібрації, іонізуючого випромінювання й обсягу відходів. Для агрегування в єдину інтегральну оцінку запропоновано новий метод, заснований на виділенні пріоритетних компонентів, обов'язкових для врахування. Запропонована методика має явний проблемно-орієнтований характер, спрямована на виявлення зон підвищеної напруженості і є основою для розроблення адекватних природоохоронних заходів. При цьому одержувані оцінки позбавлені низки недоліків, властивих іншим методикам.
Опубліковано
2015-06-25
Як цитувати
Rybak, V. (2015). ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ. Науковий вісник НЛТУ України, 25(5), 135-145. Retrieved із http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1016
Розділ
Екологія та довкілля