ВЕРТИКАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ СУМАРНОЇ АКТИВНОСТІ 137CS У ҐРУНТАХ ЛІСІВ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

V.P. Krasnov, T.V. Kurbet, I.V. Davydova, Z.M. Shelest, O.L. Boyko

Анотація


Наведено результати вивчення розподілу сумарної активності 137Cs у дерново-опідзолених ґрунтах лісів Полісся України. Дослідження проведено у дуже поширених у регіоні типах лісорослинних умов – вологих борах, суборах і сугрудах. Встановлено, що найбільша величина питомої активності радіонукліду властива напіврозкладеному та розкладеному шарам лісової підстилки. Найбільша сумарна активність 137Cs сконцентрована у 4-сантиметровому шарі гумусово-елювіального горизонту мінеральної частини ґрунту. Величина сумарної активності 137Cs у лісовій підстилці вологих сугрудів найменша – 1,7 % від сумарної активності радіоактивного елементу у ґрунтовому профілі.

Ключові слова


радіонукліди; радіоактивне забруднення ґрунту; питома активність радіонукліду; лісові насадження; дерново-опідзолені ґрунти

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.