ВЕРТИКАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ СУМАРНОЇ АКТИВНОСТІ 137CS У ҐРУНТАХ ЛІСІВ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ


  • V.P. Krasnov Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
  • T.V. Kurbet Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
  • I.V. Davydova Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
  • Z.M. Shelest Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
  • O.L. Boyko ДП "Київська лісова науково-дослідна станція УкрНДІЛГА", с. Лютіж
Ключові слова: радіонукліди, радіоактивне забруднення ґрунту, питома активність радіонукліду, лісові насадження, дерново-опідзолені ґрунти

Анотація

Наведено результати вивчення розподілу сумарної активності 137Cs у дерново-опідзолених ґрунтах лісів Полісся України. Дослідження проведено у дуже поширених у регіоні типах лісорослинних умов – вологих борах, суборах і сугрудах. Встановлено, що найбільша величина питомої активності радіонукліду властива напіврозкладеному та розкладеному шарам лісової підстилки. Найбільша сумарна активність 137Cs сконцентрована у 4-сантиметровому шарі гумусово-елювіального горизонту мінеральної частини ґрунту. Величина сумарної активності 137Cs у лісовій підстилці вологих сугрудів найменша – 1,7 % від сумарної активності радіоактивного елементу у ґрунтовому профілі.
Опубліковано
2015-06-25
Як цитувати
Krasnov, V., Kurbet, T., Davydova, I., Shelest, Z., & Boyko, O. (2015). ВЕРТИКАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ СУМАРНОЇ АКТИВНОСТІ 137CS У ҐРУНТАХ ЛІСІВ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Науковий вісник НЛТУ України, 25(5), 123-129. Retrieved із http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1014
Розділ
Екологія та довкілля

Найбільш читаємі статті цього автора (авторів)