Історія журналу

Історія розвитку збірника науково-технічних праць
"Науковий вісник НЛТУ України"

У серпні 1994 р. вийшов у світ перший номер збірника науково-технічних праць нашого університету (на той час Український державний лісотехнічний університет, скорочено – УкрДЛТУ) "Науковий вісник УкрДЛТУ". Це був один з перших наукових збірників незалежної України з поданням матеріалів тільки українською мовою.

Ініціатором заснування збірника були Юрій Іванович Грицюк і Роман Михайлович Фернеза – асистенти кафедри обчислювальної техніки та моделювання технологічних процесів УкрДЛТУ, а його головним редактором став проректор університету з наукової роботи Дмитро Лук'янович Дудюк, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів, електротехніки і теплотехніки, згодом – Заслужений діяч науки і техніки України, академік Лісівничої академії наук України і член президії цієї академії.

Зважаючи на високі вимоги до матеріалів, які друкувалися на сторінках збірника науково-технічних праць "Науковий вісник УкрДЛТУ", президія Вищої Атестаційної комісії України ще у 1995 р. внесла його до переліку фахових періодичних видань, у яких можуть друкуватися основні здобутки докторських і кандидатських дисертацій у галузях технічних, економічних, сільськогосподарських і біологічних наук.

До 1996 р. збірник науково-технічних праць виходив 2-4 рази на рік. У зв'язку із істотним збільшенням надходження рукописів статей, у тому числі і від науковців з інших наукових і виробничих організацій України, і з січня 1996 р. "Науковий вісник УкрДЛТУ" видається з періодичністю 6-8 номерів на рік, а зі січня 2007 р. – 8-10 разів на рік. На сьогодні загальний тираж збірника науково-технічних праць становить 210 примірників.

У травні 2005 р. Український державний лісотехнічний університет перейменовано у Національний лісотехнічний університет України (далі Університет). Тому із жовтня 2006 р. збірник науково-технічних праць "Науковий вісник УкрДЛТУ" перейменовано в "Науковий вісник НЛТУ України". Збірник публікує праці українською, російською та англійською мовами, призначений для наукових працівників, аспірантів, інженерів галузі, викладачів вищих навчальних закладів освіти, коледжів і технікумів, аспірантів і магістрів.

До науково-редакційної ради збірника входять відомі у своїх галузях знань провідні вчені, доктори наук. Очолює раду академік НАН України, ректор Університету Юрій Юрійович Туниця, доктор економічних наук, професор. У теперішньому складі редакційної ради збірника науково-технічних праць "Науковий вісник НЛТУ України" у кожній із його наукових галузей (технічній, економічній, сільськогосподарській та біологічній науках) є не менше п'яти докторів наук. Склад редакційної ради постійно оновлюється. З моменту заснування збірника редакційна рада забезпечує незалежне таємне рецензування рукописів статей. Про високий рівень рецензування статей свідчить те, що майже кожна п'ята стаття з тих, що надходять до редакції, направляється членами редколегії на доопрацювання.

Для зменшення кількості надходжень до редакції статей низького наукового рівня з 1996 р., на вимогу редколегії збірника, матеріали кожної статті мають пройти попередню експертизу, тобто обговорення на науковому семінарі кафедри, відділу чи лабораторії. Тільки після отримання схвального відгуку наукового семінару, а також двох рецензентів такі статті можна подавати в редакцію збірника для її незалежного рецензування, літературного та технічного опрацювання і подальшого видання.

Окрім власного сайту, "Науковий вісник НЛТУ України" представлений на порталі "Наукова періодика України" Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, де, впродовж дії статистики щодо відвідуваності веб-сторінок видань, сторінка збірника була однією з найбільш затребуваних з-поміж понад 1500 інших видань. Окрім цього, редакційна рада збірника виконує безперервну роботу щодо його внесення в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги і наукометричні бази для входження у світовий науковий інформаційно-комунікативний простір, а також підвищення рейтингу збірника та індексів цитування наших авторів. На сьогодні "Науковий вісник НЛТУ України" представлений у таких наукометричних базах даних, як Index-Copernicus (з 2013 р.) та Google Scholarships (з 2010 р.).

У 2008 р. "Науковий вісник НЛТУ України" отримав міжнародні стандартні номери серійного видання ISSN як для друкованої версії (ISSN 1997-9266), так і для електронної on-line версії (ISSN 2519-2477).

За весь час свого існування збірник науково-технічних праць "Науковий вісник НЛТУ України" розсилався безкоштовно для адресатів в усі наукові бібліотеки України та в бібліотеки профільних вищих навчальних закладів і наукових установ, у яких здійснюють дослідження в галузях технічних, економічних, сільськогосподарських та біологічних наук.