Науковий вісник НЛТУ України


Увага!!! Наш сайт перенесено на нову видавничу платформу Open Journal System. Ця система дозволяє надсилати наповнення журналу у різні наукометричні бази. Всі статті матимуть персональну сторінку метаданих. Тому просимо всіх авторів уважно переглянути нові вимоги до оформлення статей, щодо оформлення особової картки автора, подачі супровідних анотацій та Reference до статті. Ми працюємо над вдосконаленням наповнення сайту, деякі розділи ще перебувають у роботі.

Архів усіх попередніх публікацій - доступний за посиланням головного меню "Старий архів"

Збірник науково-технічних праць "Науковий вісник НЛТУ України" є періодичним фаховим науково-технічним виданням, де висвітлюються актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства, екології та довкілля, технології та устаткування лісовиробничого комплексу, економіки, планування й управління промислового виробництва, інформаційних технологій галузі, а також освітянські проблеми вищої школи тощо.

Засновником збірника "Науковий вісник НЛТУ України" є Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України.

У збірнику публікуються науково-технічні праці співробітників вищих навчальних закладів України, науковців з-за кордону, а також спеціалістів лісового і деревообробного комплексу, у яких висвітлюються різні особливості вирішення освітянських проблем та проведення наукових досліджень, а також популяризації передового досвіду і впровадження у виробництво здобутих результатів.

Збірник науково-технічних праць "Науковий вісник НЛТУ України" публікує праці українською, російською та англійською мовами, а також мовами центральноєвропейських країн.

Збірник праць призначено для наукових працівників, аспірантів, інженерів галузі, викладачів вищих навчальних закладів освіти, коледжів і технікумів, студентів старших курсів.

Рік заснування: 1994

ISSN 2519-2477 (Online), ISSN 1994-7836 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
Серія КВ, № 11889-760ПР від 26.10.2006 р.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 р., № 528, "Науковий вісник НЛТУ України" належить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за такими напрямками: біологічні науки (лісове господарство), сільськогосподарські науки, технічні науки та наказом МОН України від 09.03.2016 р., № 241: економічні науки.

Періодичність: два-три збірники на квартал.

Анонси

 

Прийом статей

 
Приймаємо статті до збірників 27(2) та 27(3)  
Опубліковано: 2017-03-15
 
Більше анонсів...